Giới thiệu công ty
Loại hình cty:
Công ty dịch vụ, thương mại
SP/ DV chính:
in trên mọi chất liệu, in chuyển nhiệt, thêu ...
Năm thành lập:
2014
Số nhân viên:
Từ 11 - 50 người
Doanh thu/ năm:
Bí mật/ không public
Thị trường chính:
Toàn Quốc
Tôi có thể giúp gì bạn?
Mr. Võ Văn Hữu
Tel: 0903 136 944
sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Mr. Võ Văn Hữu
Giám Đốc - 0903 136 944

In Lụa Trên Mọi Chất Liệu ( Vải, Da, Giả Da,..)

In lụa trên mọi chất liệu
In lụa trên mọi chất l...
In lụa trên mọi chất liệu
In lụa trên mọi chất l...
In lụa trên mọi chất liệu
In lụa trên mọi chất l...
In lụa trên mọi chất liệu
In lụa trên mọi chất l...
In lụa trên mọi chất liệu
In lụa trên mọi chất l...
In lụa trên mọi chất liệu
In lụa trên mọi chất l...
In lụa trên mọi chất liệu
In lụa trên mọi chất l...
In lụa trên mọi chất liệu
In lụa trên mọi chất l...
In lụa trên mọi chất liệu
In lụa trên mọi chất l...
In lụa trên mọi chất liệu
In lụa trên mọi chất l...

In chuyển nhiệt

In chuyển nhiệt
In chuyển nhiệt
In chuyển nhiệt
In chuyển nhiệt
In chuyển nhiệt
In chuyển nhiệt
In chuyển nhiệt
In chuyển nhiệt
In chuyển nhiệt
In chuyển nhiệt
In chuyển nhiệt
In chuyển nhiệt
In chuyển nhiệt
In chuyển nhiệt
In chuyển nhiệt
In chuyển nhiệt
In chuyển nhiệt
In chuyển nhiệt
In chuyển nhiệt
In chuyển nhiệt

Thêu vi tính trên các sản phẩm may mặc

Thêu vi tinh sản  phẩm may mặc
Thêu vi tinh sản phẩm may m...
Thêu vi tinh sản  phẩm may mặc
Thêu vi tinh sản phẩm may m...
Thêu vi tinh sản  phẩm may mặc
Thêu vi tinh sản phẩm may m...
Thêu vi tinh sản  phẩm may mặc
Thêu vi tinh sản phẩm may m...
Thêu vi tinh sản  phẩm may mặc
Thêu vi tinh sản phẩm may m...
Thêu vi tinh sản  phẩm may mặc
Thêu vi tinh sản phẩm may m...
Thêu vi tinh sản  phẩm may mặc
Thêu vi tinh sản phẩm may m...
Thêu vi tinh sản  phẩm may mặc
Thêu vi tinh sản phẩm may m...
Thêu vi tinh sản  phẩm may mặc
Thêu vi tinh sản phẩm may m...
Thêu vi tinh sản  phẩm may mặc
Thêu vi tinh sản phẩm may m...